مجری رنگ اپوکسی سه بعدی
مجری رنگ اپوکسی سه بعدی
در اجرای رنگ ، مجری رنگ اپوکسی باید بداند اپوکسی محصولی است که از دو جزء اصلی به نام های رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمید تشکیل شده است.