کفپوش اپوکسی مایع
کفپوش اپوکسی مایع
کفپوش اپوکسی مایع دارای ضخامتی مابین 5/0 تا 5 میلی‌متر است و با سطوح شیشه‌ای تزئین می‌شوند.کفپوش اپوکسی مایع از ابزارهای تزئینی دیگری هم استفاده می‌شود.
کفپوش اپوکسی نانو
کفپوش اپوکسی نانو
رزین کفپوش اپوکسی نانو برای ساخت کفپوش های یکپارچه امروزه بسیار متداول گردیده است . این نوع کفپوش ها به دلیل ساختار رزینی شکل دهنده آنها به صورت کاملا یک دست