مسلما هرچیزی یه عیب و نقصی دارد و ما نمی توانیم چیزی بدون نقص پیداکنیم در نهایت با دقت در تولید یک شئ می توانیم از نقایص آن بکاهیم کفپوش هم از مواردی است که در صنعت کف سازی مورد استفاده قرار می گیرد و بی عیب و نقص نیست.
کفپوش ها انواع متفاوتی دارند که هر کدام از آنها می توانند مشکلات مخصوص به خود را داشته باشند که البته وقتی می گوییم مکل منظورمان مشکل آزاردهنده ای نیست که دائما فکر مارا به خود مشغول کند و آسایش را از ما بگیرد بلکه  بخشی ازمشکلات و معایب کفپوش ها به دقت شخص نصاب بستگی دارد و در حالت کلی ممکن است مشکل چندانی به وجود نیاید.

معایب کفپوش

دقت در انتخاب کفپوش اپوکسی با توجه به شرایط محیطی و محل استفاده ازآنها از مشکلات کفپوش می کاهد برای مثال کفپوش های چوبی به خصوص انواع قدیمی آنها در بخش هایی صدا هایی ایجاد می کنند  ناشی از کشیده شدن یک چوب بروی چوب دیگر می باشد که  به طور معمول در محل وصل شدن زیرساز(sub floor) است. محکم سفت کردن قطعات به یکدیگر با  ابزارهایی چون میخ و یا پیچ امکان دارد این مشکل را برطرف سازد.
یکی دیگر از مشکلاتی که به طور نسبی آزاردهنده می باشد این است که کف پوش ها، لرزش زمین را نمی توانند کنترل کنند. کف پوش های چوبی غالبا صدا ها را به خصوص صدای پاهای سنگین و بسامدهای صدای بم و آهسته را منتقل می کنند.
کف پوش ها ممکن است بعضی اوقات نیاز به محافظت داشته باشند که این کار نیازمند صرف هزینه ای نه چندان گران می باشد.
از دیگر مشکلات کفپوش ها که بیشتر در کفپوش لمینت و پارکت دیده می شود این است که اگر یکی از قطعات کفپوش دچار مشکل شود یا خراب شود(برای مثال ترک بردارد یا قسمتی ازآن بر اثر ضربه بشکند)برای درست کردن آن نیاز است تا تمام کفپوش ها کنده شوند و دوباره از کفپوش های جدید استفاده گردد پس باسد در حفظ آنها کوشا باشیم تا از مشکلات و معایب کفپوش ها جلوگیری کنیم.