• اخذ نمایندگی انحصاری ALLIGATOR در رابطه با انواع رنگ و پوشش های صنعتی از کشور آلمان
    • اخذ نمایندگی انحصاری HENSEL در رابطه با انواع رنگ و پوشش های صنعتی از کشور آلمان
    • تولید کننده انواع پوشش های صنعتی هاستیک از Zuelch آلمان
    • نمایندگی انواع پوشش های چوب برای نما بیرون -مبلمان – درب ها و دیوار پوش و کفپوش ها با تکنولوژی جدید از Eurekacolour آلمان