گروه مهندسی فروش شرکت با کسب تجارب دو دهه در بازار ایران و تحصیلات آکادمیک دانش فروش و بازاریابی مدرن توانسته است در ارائه محصولات و خدمات فنی و پشتیبانی بخش قابل توجهی از بازار مصرف کنندگان را تأمین نماید و در راستای اهداف کلان شرکت خدمات ویژه ای به مشتریان ارائه نماید . گروه مهندسی فروش از تمامی ابزارهای فروش مدرن استفاده بهینه ای را انجام داده و روز بروز با محصولات متنوعی که کاربرد آن در تمامی صنایع مورد نیاز می باشد .

با درخواست و نیاز مصرف کنندگان همسو و همگام گردیده است . این امر موجب گردیده اعتماد بسیاری از مشتریان را جلب نماید .