کفپوش اپوکسی
رنگ اپوکسی کف
4-رنگ اپوکسی کف یک رنگ بسیار پرکاربرد در انواع مختلف مصارف صنعتی و غیرصنعتی می باشد که دارای انواع مختلفی است که از جمله مهمترین آنها می توان به رنگ اپوکسی تک جزئی رنگ اپوکسی کف دو جزئی و رنگ اپوکسی کف سه جزئی اشاره نمود. که هر کدام از موارد ذکر شده دارای کاربرد ها و کاربری های مختلفی هستند.