اهمیت کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان در صنایع دارویی

تولید دارو و صنعت دارو از اهمیت بسزائی برخوردار است . از شروع خرید مواد اولیه تا خط تولید و بسته بندی و نگهداری آن در انبار و عرضه آن به مشتریان باید کاملا نکات بهداشتی رعایت گردد و کوچکترین بی توجهی به آن مشکلات خطرناکی را برای بیماران ایجاد می نماید .

خوشبختانه مسئولین بهداشت و صنایع در این مورد بر اهمیت کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان در صنایع دارویی تذکر داده و حتی بخش نامه ای صادر نموده اند که در صورت عدم اجرای آن مراکز مربوطه با مشکلات قانونی روبرو خواهند گردید و متأسفانه در خطوط تولید دارو و تأکید بر کف سالن ها شده در صورتی که عوامل میکروبی ، باکتری ، قارچی و … در دیوار سالن ها و سقف سالن ها نیز وجود دارد و در صورت یکپارچه کردن تمامی فضای سالن ها با کفپوش اپوکسی و بیرون سالنها با کفپوش پلی یورتان بصورت یکپارچه و بدون درز اکثر مشکلات بهداشتی مراحل نمود .

همین قدر که حداقل به بخشی از سالن ها که در واقع کف سالن های خط تولید دارو تذکر داده شده است جای امیدواری است که بقیه فضاها نیز بدان توجه لازم صورت گیرد و در صورت اجرائی شدن کفپوش پلی یورتان در فضای سالن های خط تولید و انبارها و کفپوش پلی یورتان در فضای بیرون بیرون تولید دارو کمک شایانی را جهت بهداشتی کردن محصول  نهائی تولید خواهد نمود .

طی بررسی و کارشناسی دست اندرکاران تولید کفپوش اپوکسی و اهمیت کفپوش پلی یورتان در این صنعت بازار بسیار وسیعی وجود دارد که  تولید کنندگان و مجریان می توانند خدمات شایانی را به تولید کنندگان دارو و یا لوازم پزشکی اولیه بیمارستانی می نمایند تا مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری از این محصولات استفاده نمایند .