پوشش اپوکسی در صنایع شیمیایی

پوشش اپوکسی در صنایع پتروشیمی

پوشش اپوکسی در صنایع پتروشیمی ، نفت ، گاز ، شیمیایی ، نیروگاه ها ، مجتمع های فولاد ، صنایع کشتی سازی و بسیاری از کارخانه های تولیدی کوچک و بزرگ دیگر ایران با هدف بازدارندگی از خوردگی استفاده می شود .

کاربردهای این پوشش به انواع سطوح در معرض اتمسفر ، سطوح داخل مخازن هیدروکربنی ، مخازن آب و ترکیبات شیمیایی ، سطح فلزی کوره ها و مبدل ها با دمای بالا ، سطوح داخلی و خارجی لوله ها ، سطوح مغروق در آب دریا و یا مدفون در خاک و … تقسیم بندی می شود .

از رنگ های اپوکسی بر اساس استاندارد   ۱۳٫۰۱-SSPC-PSدر محیط هایی که متناوباً با آب شور و یا شیرین مرطوب می شوند ، در محیط های اتمسفری ، شیمیایی خنثی و یا قلیایی و در بیش تر کاربردهای صنعتی که در معرض تابش شدید نور خورشید نباشند استفاده می کنند .

بدلیل استفاده کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان در صنایع پتروشیمی تاثیرات به سزایی در کیفیت و بهره وری کار ها از چندین جنبه دارد که می توان ذکر کرد که باعث تسریع در سرعت عملکرد کارهای پتروشیمی به دلیل تمیزی و امنیت ایجاده شده با اجرای استفاده از رنگ های صنعتی دارد .