در کفپوش اکسیر پارسه سعی بر این داریم تا با استفاده از مقالات کفپوش اپوکسی بهترین راه کار ها را در زمینه ی کفپوش اپوکسی به شما ارائه دهیم .

رزین اپوکسی
کشف رزین اپوکسی
در تاریخ 23 آگوست 1938 پیرکاستان شیمی دان سوئیسی شاغل در شرکت …