رنگ ضد حریق

رنگ ضد حریق

رنگ ضد حریق بر پایه متورم شونده و پایه سیمانی و پایه گچی با رنج مقاومت حرارتی ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد طراحی شده است .

بر پایه بدون آب و بدون بو و دوستدار مجیط زیست

قابل اجرا در ضخامت ۲ میلیمتر الی ۳ سانتیمتر

محافظت سازه در مقابل حریق به مدت ۲-۴ ساعت

قابل استفاده بر روی سطوح بتنی و فلزی