آدرس پستی :  تهران – بزرگراه سعیدی-میدان سروری-ابتدای خیابان زمزم

آدرس کارخانه :شهرک صنعتی شکوهیه

تلفکس :   ۵۵۸۶۰۶۱۶/   ۵۵۸۶۰۶۱۶ ۰۲۱

به ما ایمیل دهید

0 + 4 = ?